Skip to content

ENERGETSKA EFIKASNOST

Jedna od novih delatnosti kojima se bavi naša firma je i termovizijsko merenje. Bavimo se i merenjem i ispitivanjem stanja električnih instalacija i termo-tehničkih instalacija.
Korišćenjem navedenih metoda u mogućnosti smo da obavimo kvalitetno ispitivanje energetske efikasnosti objekata.
Termografija je savremena metoda snimanja energetskog stanja omotača objekta. Ova metoda je nerazarajuća, pomoću infracrvenog snimka, koji beleži intenzitet toplotnog zračenja u infracrvenom području.
Snimanje se vrši termovizijskom kamerom. Nakon merenja ostaje trajan zapis – termogram koji daje informacije o raspodeli temperature po površini posmatranog objekta.
Problemi koje je moguće otkriti termografskim snimanjem su: nehomogenost materijala zida, nepostojanje ili prekidi toplotne izolacije, vlaga u konstrukciji, problemi ravnih krovova, toplotni mostovi, otvoreni propusti za vazduh, propuštanja instalacija u podu i zidu.
Ova metoda nam omogućava brzo i pouzdano određivanje građevinskih i energetskih karakteristika omotača, odnosno energetsko stanje objekta (poboljšanje klimatizacije i povećanje energetske efikasnosti kroz kontrolu izolacije i slabih tačaka na izolaciji objekta, itd).
Primena je podjednako moguća i korisna na postojećim zgradama, novim zgradama kao i na zgradama pod zaštitom.
Termografska snimanja zgrade mogu sprovoditi samo stručna lica koja su kvalifikovana za primenu metode infracrvene termografije i koji imaju validan setifikat i legitimaciju za obavljanje tih aktivnosti.