Skip to content

Fakultet organizacionih nauka

Usled sve većeg broja studenata na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu pojavila se potreba za njegovim proširenjem, izgradnjom nove zgrade.

Novoplanirani objekat je u funcionalnom smislu koncipiran tako da zadovolji savremene potrebe visokoškolske ustanove. Urbanistički uslovima je za zadatu lokaciju preporučena spratnost-optimalno 3 sprata. Dugoročne potrebe fakulteta su takve da zahtevaju spratnost od 2 podzemne i 4 nadzemne etaže.

Podzemne etaže su projektovane kao garaže sa pratećim tehničkim prostorijama. 

Prizemlje objekta sadrži ulazni hol, čitaonicu od 100 mesta sa bibliotekom, sanitarno-tehnički čvor, glavno stepenište sa dva putnička lifta i jedno pomoćno stepenište. Prizemlje je u velikoj meri transparentno ka okruženju. U zoni čitaonice ima staklenu opnu kao fasadu i ima direktnu vezu sa spoljašnjim prostorom platoa. Deo čitaonice ima transparentnu vezu i sa holom kako bi se dobilo što dublje sagledavanje prostora sa akcentom na vezu „unutra-spolja“ i stvorio insirativan ambijent za studente.

Spratovi objekta su projektovani sa amfiteatrima od po 199 mesta i salama za predavanja, laboratorijama, multifunkcionalnim salama a na 4.spratu sa nastavničkim kabinetima, velikom salom za sastanke i ostalim potrebnim prostorijama. Organizacija prostora na spratovima je proistekla iz dugoročne potrebe fakulteta za savremeno opremljenim prostorijama. Predviđeno je da sve prostorije budu opremljene računarima, kao i čitaonica u prizemlju. Amfiteatri i sale za nastavu interaktivnim tablama, digitalnim časovnicima, kao i mogućnošću da svaki student u amfitatru može priključiti laptop računar. Posebna pažnja se posvećuje savremenim instalacionim sistemima u objektu, pogotovo elektroenergetske i telekomunikacione instalacije. Novoprojektovani i postojeći objekat su toplom vezom u vidu pasarele povezani na 1.spratu. Pasarela je u vidu stepeništa, zastakljena je i obezbeđena je platforma za osobe za invaliditetom.


FORMA

U oblikovnom smislu, objekat je svedena geometrijska forma sa naznačenim zalučenim delom koji je saglediv iz pravca ka centru grada iz ulice Bulevar oslobođenja. Podzemne etaže objekta su u potpunosti ispod usvojene nulte kote tj. ispod kote terena i njihova forma ne prati sasvim nadzemne etaže.

FASADA

Iz razloga trajnosti, kvaliteta i vizuelnih performansi, fasada objekta je u kombinaciji sistema limenih ploča na podkonstrukciji i strukturalne, zastakljene zid zavese, boja stakla siva. Limene ploče su u najvećoj meri svetle boje (bela) sa delovima u tamnoj boji (crna) kako bi se ostvario određen likovni kontrast. Sve fasadne obloge su u istoj ravni.

Autor: Krip Inženjering

Tip projekta: Rekonstrukcija i dogradnja

Tip projektne dokumentacije: PGD, PZI

Lokacija: Voždovac, Beograd

Status: U izgradnji