Skip to content

Objekat “F” Zemunske kapije

Objekat “F” je deo stambenog kompleksa Zemunske kapije.

Objekat F je spratnosti Po+P+6+Pk, stambeno – poslovne namene. Sastoji se iz 3 lamele koje nisu međusobno povezane od nivoa partera. Objekat je projektovan u obliku latiničnog slova „L“ spoljnih gabarita 90,35 h 58,55 m, kao jednotraktni i podeljen je na tri lamele sa tri ulaza od prizemlja do potkrovlja. Pristup lokalima je sa trga a stambenim lamelama sa trga i ulice južno od objekta. Poseduju zajedničku garažu odakle se stepenišnim i liftovskim jezgrima izlazi u svaku lamelu posebno. Iznad dela garaže koji izlazi van gabarita objekta se nalazi dečije igralište. Ima ukupno 245 stanova i 5 lokala.

Konstruktivni sistem objekta je skeletni armirano – betonski. Skeletni sistem čini prostorni okvir sa armirano betonskim stubovima, armirano betonskim zidovima ukrutama i armirano betonskim ravnim međuspratnim pločama koji se direktno oslanjaju na stubove i na zidove.

Materijalizacija fasada je kombinovana, i to kao ventilisana i kontaktna fasada.
Fasada na stepenišnom jezgru i u prizemlju iznad visine parapeta je ventilisana fasada sa završnom obradom od granitne keramike 

Autor: Krip Inženjering

Tip projekta: Nova gradnja

Tip projektne dokumentacije: IDP, PGD, PZI

Lokacija: Zemun, Beograd

Status: Izgrađen 2021.godine